Perfectionismecoaching Nederland

De OCP-methodiek (‘Ontwikkelingsgericht Coachen van Perfectionisme’) werd ontwikkeld door Marcel Hendrickx als houvast bij de coaching van mensen die kampen met perfectionisme. Deze opleiding brengt je de methodiek bij en leert je om cliënten kansen te geven om zichzelf te bevrijden van het patroon van perfectionisme.

Deze opleiding biedt:

  • inzicht in het patroon van perfectionisme en filters om het te herkennen;
  • een wetenschappelijke basis voor de behandeling van cliënten die kampen met perfectionisme;
  • methodes om cliënten de kans te geven zichzelf te bevrijden van belemmerende patronen.
 
 

Perfectionismecoaching met de OCP-methodiek

Deze opleiding is specifiek gericht op mensen die professioneel – als coach, hulpverlener, leidinggevende, … – aan het werk willen met perfectionisme. Daarbij zoeken we het evenwicht tussen een inhoudelijke bespreking van het patroon, de symptomen en de effecten ervan, en de manieren om ermee om te gaan op het niveau van het bewustzijn en het onderbewustzijn. Behalve theorie en oefeningen maakt ook intervisie een deel uit van dit traject.

Je wordt ook uitgenodigd om zelf een traject van perfectionismecoaching aan te gaan. Dat is enerzijds nuttig om zelf te ervaren hoe de OCP-methodiek werkt, maar ook om je eigen patronen te herkennen en je ervan te bevrijden.

Meer info en inschrijven

Deze training wordt geörganiseerd in samenwerking met het NIPC (Nederlands instituut voor perfectionismecoaching).  Voor de volledige kalender en meer info verwijzen we graag naar hun website. Je inschrijven voor de opleiding kan ook daar.